Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις τεχνολογικές εξελίξεις αλλά και τις νέες τάσεις στον χώρο των εκδηλώσεων προχωράμε σε συνεχή ανανέωση του εξοπλισμού μας και επιμόρφωσης του τεχνικού προσωπικού με σκοπό το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Η λίστα του ηχητικού μας εξοπλισμού αποτελείται από εταιρίες πρώτης γραμμής παγκοσμίως όπως:

ΗΧΕΙΑ:
Electrovoice   (U.S.A)
Renkus Heinz (U.S.A)
Κling & Freitag (GERMANY)
Outline Mantas Line Array (ITALY)

ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ:
Crown (Ψηφιακοί U.S.A)
Electrovoice (U.S.A)
Powersoft Digam (U.S.A)
Camco (U.S.A)
Lab Gruppen (Sweden)

PRO CD PLAYERS,MIXERS & TURNTABLES :
Pioneer Cd Players: 100-200-350-400-1000-2000
Pioneer Mixers : DJM300-DJM707-DJM5000 Alen Heath  Xone3d Digico SD9 (Digital ) Technics SL1200MK2 turntables.

Η επιλογή του ηχητικού συστήματος γίνεται από τους τεχνικούς μας μετά από επίσκεψη και μελέτη του χώρου της εκδήλωσης ,με γνώμονα το ύφος ,τις ανάγκες, τις προδιαγραφές αλλά και το budget που θέλετε να διαθέσετε. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης υπάρχει συνεχής παρουσία τεχνικού προσωπικού καθώς και προβλεπόμενος εφεδρικός εξοπλισμός. Ιδιαίτερη εργασία γίνεται στον τομέα της καλωδίωσης για λόγους ασφαλείας κυρίως αλλά και αισθητικής.